Excel til data og analyser

Ønsker du at blive bedre til at understøtte dit arbejde i Excel?

På dette kursus får du hands-on-træning i at bruge Excel mere effektivt til at løse de opgaver, som har fokus på indsamling, bearbejdning og præsentation af data. 


Du lærer at forstå den grundlæggende opbygning af Excel gennem teori og cases, og hvordan du bruger en række gængse funktioner til at arbejde med data. Alt i alt bliver du i stand til at designe simple løsninger, som holder kompleksiteten på et minimum.

På kurset lærer du at mestre blandt andet pivottabeller, LOPSLAG og HVIS formler. Du lærer også at bruge smarte filtre kaldet "slicere" og du lærer at designe dynamiske pivotdiagrammer.

Vores forventninger til dig

På kurset tager vi udgangspunkt i, at du til dagligt arbejder med Excel. Du kender måske lidt til formler som LOPSLAG, og du har hørt om pivottabeller, som du gerne vil lære at anvende.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at ringe!

Praktisk information

Et kursusforløb varer to dage. På kurset tager vi udgangspunkt i vores eget øvelseshæfte med virkelighedsnære øvelser. Til øvelserne anvender vi eksempeldata, som du får adgang til.

Du skal selv medbringe din PC med Excel installeret.

Kursus agenda

Dag 1

  • Viden om at behandle større datasæt i Excel
  • Arbejde fleksibelt med data ved hjælp af pivottabeller
  • Forståelse for at lave grafer i Excel
  • Grundlæggende forståelse for, hvordan du skriver formler i Excel

Dag 2

  • Principper og metode i forhold til at udarbejde en god struktur til indsamling af data
  • Funktioner til at lave datavalidering og betinget formatering i Excel
  • Træning i at overtage komplekse Excel-ark, nedbryde deres opbygning og forstå sammenhænge

Afholdelse af kursus der passer til dit behov

Vi inviterer dig med på vores åbne kurser, eller vi tilbyder at afholde kurset ude hos jer i virksomheden.

Tilbage til oversigt

bubble